RelaQs beheer

RelaQs beheer bestaat uit preventieve, reactieve en geplande ICT beheeractiviteiten. Hieronder staat beschreven welke ICT beheeractiviteiten wij bieden om uw automatiseringsomgeving onder controle te hebben en te houden.

Preventief beheer
Serverlog 1
Updates 2
Back-up 3
Schijfruimte 4
Beveiliging 5
UPS 6

Serverlog controle

Elke server die wordt beheerd door ArchiLogiQ produceert heel veel gegevens die wat zeggen over de hardware, besturingssysteem, geïnstalleerde server applicaties en de back-up. 

Door deze gegevens op vast gestelde frequentie te lezen/analyseren, wordt er preventief  vastgesteld of er mogelijk verstoringen gaan optreden die het operationele proces kunnen beïnvloeden. Indien er een melding wordt geconstateerd waar (mogelijk) een vervolgactie nodig is, wordt er een nieuw incident in ons ticket systeem aangemaakt.

Serverlog update controle

Voor de besturingsystemen die worden gebruikt op de servers worden met enige regelmaat updates door de leverancier gemaakt. Deze updates betreffen fixes, sercurity patches of een toevoeging van functionaliteiten. De updates worden maandelijks uitgebracht. Voordat deze updates kunnen worden toegepast, worden de updates per stuk beoordeeld op de impact en consequenties. Nadat deze door de interne specialisten zijn goedgekeurd, worden de updates beschikbaar gesteld en kan er een update slag worden ingepland.

Back-up

Het controleren van de output van de laatste back-up job waarin alle geselecteerde onderdelen zitten. Indien het resultaat niet correct is, wordt er vastgesteld wat er niet klopt. Er wordt hiervan een nieuw incident aangemaakt. De back-up controle is een terugkerend proces. Per week of maand wordt er ook een kwaliteitscontrole uitgevoerd of de back-up controle correct wordt uitgevoerd. Met andere woorden: dubbele controle, want een goede back-up is van groot belang.

Het frequent controleren van de back-up is belangrijk, maar vaststellen of de back-up alle benodigde onderdelen bevat is even belangrijk. Per keer worden de informatiesystemen en data opslag gecontroleerd of deze correct zijn opgenomen in de back-up job.

De back-up controle stelt vast of de data wordt opgeslagen naar de back-up eenheid. Het is echter ook van belang of de data die is opgeslagen ook weer terug kan worden gezet. Door op deze controle uit te voeren, wordt er vastgesteld of de back-up ook terug kan worden gezet.

Schijfruimte controle

Hedendaagse servers hebben vaak redelijk wat schijfruimte, maar de bezettingsgraad van deze schijven neemt ook steeds meer toe. Zodra de schijf volledig vol is gelopen, gaat de betreffende server vastlopen, waardoor het operationele proces wordt verstoord. Door continue deze ruimte in de gaten te houden, kan er worden voorkomen dat de server vastloopt. Zodra er met enige marge wordt vastgesteld dat de beschikbare ruimte op is, wordt er een nieuw incident aangemaakt.

Anti-virus log  controle

De gebruikte anti-virus oplossingen die ArchiLogiQ beschikbaar heeft in haar bouwstenen, beschikken altijd over een centrale beheerconsole. Deze console bepaalt vooraf hoe de programma’s en anti-virus updates worden geïnstalleerd op de werkplekken. Zodra de werkplekken voorzien zijn van deze software, worden constateringen van bedreigingen gerapporteerd aan de centrale beheerconsole. Door deze logging frequent door te nemen, wordt er vast gesteld of gedetecteerde bedreigen correct zijn verholpen of dat er een vervolgactie moet worden uitgevoerd. Zodra er een constatering is, wordt hiervan een nieuw incident aangemaakt. Indien er bedreigingen zijn die niet correct kan worden verholpen door de software wordt dit direct doorgegeven aan het ArchiLogiQ Support Center. Zodra er een constatering wordt gedaan dat dit zich voordoet, wordt hiervan een nieuwe actie aangemaakt met een hoge prioriteit.

Firewall controle

De firewall beschermt het netwerk tegen bedreigingen vanaf het internet. Gecontroleerd wordt er verkeer doorgelaten, zoals mail, internetbrowsen en vpn. Met enige regelmaat brengen de leveranciers updates uit voor deze apparaten. Deze updates zijn altijd ter verbetering. Door frequent te controleren of er updates zijn, kunnen deze updates worden geconstateerd. Zodra er een constatering wordt gedaan dat iets niet klopt, wordt hiervan een nieuwe actie aangemaakt.

UPS controle

De UPS is een belangrijk onderdeel in de IT Infrastructuur. Deze beschermt de centrale apparatuur tegen pieken in stroomnet en geeft de server(s) de gelegenheid om in geval van een stroomstoring correct af te sluiten, zodat dataverlies wordt voorkomen. ArchiLogiQ controleert met een bepaalde frequentie of de UPS nog wel correct werkt. Er wordt gekeken naar de verbindingen tussen de UPS en de servers, de kwaliteit van de batterijen en de werking van de software. Zodra er een constatering wordt gedaan dat iets niet klopt, wordt hiervan een nieuw incident aangemaakt.

De UPS is een stuk hardware met daarbij ook software. Met enige regelmaat brengen de leveranciers updates uit voor deze apparaten. Deze updates zijn altijd ter verbetering. Door frequent te controleren of er updates zijn, kunnen deze updates worden geconstateerd. Zodra er een constatering wordt gedaan dat iets niet klopt, wordt hiervan een nieuwe actie aangemaakt.

Reactief beheer
Gebruikersondersteuning 1
Hardware storingen 2
Software storingen 3

Gebruikersondersteuning

Alle gebruikers van de klant kunnen per mail of telefoon contact opnemen met het ArchiLogiQ Support Center om vragen te stellen en/of problemen/verstoringen te melden. Indien het mogelijk is om dit direct binnen 5 a 10 minuten op te lossen of te beantwoorden, wordt dit direct gedaan, inclusief een registratie in het systeem. Mocht het niet lukken om dit binnen 5 a 10 minuten op te lossen, wordt er door de medewerkers van het Support Center een registratie aangemaakt in het systeem. Afhankelijk van probleem of verstoring wordt er een passende prioriteit aan gegeven en binnen de afgesproken responsetijden verder in behandeling genomen. Alle vragen en verzoeken wordt door het ArchiLogiQ Support Center opgenomen in de planning.

Hardware storingen

Storingen ten aanzien van hardware kunnen altijd voorkomen. Deze verstoringen kunnen preventief worden vastgesteld door onze controles, of komen naar voren tijdens de gebruikersondersteuning. Indien er een verstoring zich voordoet wordt alles wat mogelijk is in gang gezet. Voor de centrale hardware is een adequate hardware support niet te missen onderdeel. Afhankelijk van de impact/prioriteit, wordt de verstoring binnen de afgesproken responsetijden verder in behandeling genomen.

Software  storingen

Storingen ten aanzien van software kunnen altijd voorkomen. Deze verstoringen kunnen preventief worden vastgesteld door onze controles, of komen naar voren tijdens de gebruikersondersteuning. Indien er een verstoring zich voordoet wordt alles wat mogelijk is in gang gezet. Voor de bedrijfskritische applicaties is een adequate support contract niet te missen onderdeel. Afhankelijk van de impact/prioriteit, wordt de verstoring binnen de afgesproken responsetijden verder in behandeling genomen.

Planbaar beheer

Beheeractiviteiten die op een gepland tijdstip uitgevoerd worden, zoals gebruikers toevoegen, aanpassen (wachtwoord reset), rechten aanpassen, applicatie toekennen, applicatie (nieuw/update) handmatig installeren, bestanden van back-up terughalen, aanmaken folders op de server, begeleiden aanschaf hardware en software. 

WILT U MEER INFORMATIE?